Pollution

 • 111pollution chimique — cheminis užteršimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. chemical pollution vok. chemische Verunreinigung, f rus. химическое загрязнение, n pranc. pollution chimique, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 112pollution sévère — didelis užteršimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. severe pollution vok. hohe Verunreinigung, f; starke Verunreinigung, f rus. сильное загрязнение, n pranc. pollution sévère, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 113pollution industrielle — pramoninis užteršimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. industrial pollution vok. technische Verunreinigung, f rus. загрязнение промышленными отходами, n; промышленное загрязнение, n pranc. pollution industrielle, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 114pollution faible — mažas užteršimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. mild pollution vok. niedrige Verunreinigung, f; schwache Verunreinigung, f rus. слабое загрязнение, n pranc. pollution faible, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 115pollution of the atmosphere — atmosferos tarša statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žmogaus veiklos ar gamtinių procesų sukeltas atmosferos sudėties pokytis dėl teršalų koncentracijos padidėjimo, neigiamai veikiantis žmones ir aplinką. atitikmenys: angl.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 116pollution abatement — taršos kontrolė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Veiksmai, kuriais stengiamasi laikinai ar visam laikui išvengti aplinkos taršos, ją sumažinti, pašalinti. atitikmenys: angl. pollution abatement; pollution control vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 117pollution control — taršos kontrolė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Veiksmai, kuriais stengiamasi laikinai ar visam laikui išvengti aplinkos taršos, ją sumažinti, pašalinti. atitikmenys: angl. pollution abatement; pollution control vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 118pollution of environment — aplinkos tarša statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Natūralių ir nenatūralių medžiagų, preparatų, organizmų, įskaitant mikrooorganizmus, išmetimas, išleidimas, paskleidimas dėl žmonių veiklos, darantis žalą aplinkai. atitikmenys …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 119pollution thermique — šiluminė tarša statusas T sritis Energetika apibrėžtis Tarša, atsiradusi nutekėjus šilumai iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Ji pasireiškia pasauliniu klimato šiltėjimu. atitikmenys: angl. thermal pollution vok. Wärmeverschmutzung, f rus …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 120Pollution à l'arsenic au Bangladesh — La pollution à l arsenic au Bangladesh est une catastrophe sanitaire dont les effets sont connus depuis au moins octobre 2000[1]. Les multiples catastrophes naturelles, telles que les inondations, et l utilisation d engrais et de pesticides… …

  Wikipédia en Français